DIANA GRACIA © 2016
"En la oficina"
Salamanca, 2012