DIANA GRACIA © 2016
"Camino de Alba de Tormes a Salamanca"
Salamanca, 2012