DIANA GRACIA © 2016

"Camino de Alba de Tormes a Salamanca"
Salamanca, 2012