DIANA GRACIA © 2016

"La magia de Salamanca"
Salamanca, 2014